Vår dubbelchampion Skällbäckens Cajsa har börjat löpa och kommer att paras inom kort! Läs mer under fliken "Valpar på gång".