Vi planerar att para vår dubbelchampion Lassisbackens Greja i februari 2017. Läs mer under "Valpar på gång".