• u. SEUCH SEJ(LÖ)CH Lassisbackens Greja

  • e. SEJ(LÖ)CH Kougstabackens Rocky

Skällbäckens Doris

Utställning: Excellent+ck

Skällbäckens Donna

Utställning: Very good

Skällbäckens Dirty-Harry

Utställning: Excellent+ck