• u.SEUCH SEJ(LÖ)CH Lassisbackens Greja

  • SEUCH SEJ(LÖ)CH FIJCH Kougstabackens Nelson

Skällbäckens Caesar

Utställning: Excellent

Skällbäckens Caine

Utställning: Excellent

Skällbäckens Calle

Utställning: Excellent+ck

Skällbäckens Cello

Skällbäckens Crut

Utställning: Excellent+ck

Skällbäckens Cajsa

Jaktprov: 2x1:a, 1x3:a

Utställning: Excellent