Brushöjdens Liza

e.SUCH SJCH Ålbolandets Bellman u.SJCH Brushöjdens Liza

Brushöjdens Olli

Utställning: Good
J Brushöjdens O Björna

Jaktprov: 75 p, 72 p, 92 p
Utställning: Very good
 
J Brushöjdens Onni

Jaktprov: 80 p, 79,5 p, 79 p 
Utställning: Good