Sjöstens Pepsi med en kalv efter en timme på upptagsplatsen.