Sjöstens Pillan med en 8-taggare skjuten efter fint arbete under septemberjakten 2010.