Patrik (Hugo) har ståndskall på storoxen. Tyvärr är den inte skjutbar. Titta noga så kan du se Hugo mellan frambenen på tjuren. Sept - 10